Hjem » Fakta

Fakta

Richtsens Plejecenter er beliggende den vestlige ende af Tønder by.

Centeret ligger tilbagetrukket fra vejen i tæt forbindelse med et område med fredskov.

Plejecenteret er renoveret/nybygget i 2004 og har lyse, venlige fysiske rammer.

Vi har i alt 69 boliger fordelt på 36 almen boliger, 29 demens boliger og 2 midlertidige pladser.

Tilbud/aktiviteter
Der forefindes en fysioterapi - med mulighed for, såvel gymnastik som træning, for de, der har behov.

Plejecenteret har en meget aktiv Vennekreds, der også forestår forskellige arrangementer for beboere/pårørende.

Plejecenteret har et dagcenter for demente, hvortil borgere, der bor i eget hjem, kan visiteres til ophold i dagtimerne, mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Beskrivelse af boligerne
Antal boliger: Der er 56 boliger på selve plejecenteret og derudover 13 et-værelses boliger, forbeholdt borgere med demenssygdom, beliggende i ”Skovbrynet”.

Boligerne på Richtsens Plejecenter er plejeboliger, bestående af stue med tekøkken, (hvor der er mulighed for at installere egen kaffemaskine), soveværelse og badeværelse.

Boligerne er samlede i boenheder (huse) bestående af henholdsvis otte og seks boliger. I hvert enkelt hus forefindes desuden fælles opholdsstue, køkken m.v., hvor man har mulighed for at have samvær med de øvrige beboere, for eksempel omkring måltiderne.

På Skovbrynet  er boligerne fordelt på to gange, med hver sin fælles opholdsstue, med mulighed for samvær.

Driftsaftale
Tønder Kommune har indgået aftale med Boligkontoret Danmark om driften af boligerne på Richtsens Plejecenter/Skovbrynet og alle spørgsmål vedrørende lejemålet rettes til Boligkontoret Danmark på tlf. 75 42 30 00.

Indskud, husleje, vand, varme og el
Der skal betales et indskud, som oplyses fra kommunen. Huslejen betales individuelt. Det ordnes lettest via PBS. Dette skal beboeren/de pårørende selv sørge for.

Vand, varme og el betales efter forbrug. Det ordnes lettest via PBS. Dette skal beboeren/de pårørende selv sørge for. Boligkontoret Danmark vil gerne være behjælpelige. Henvendelse kan ske på tlf. 75 42 30 00.

Tjekliste ved indflytning

Aftaleskema kost, service- og rengøringspakker o.a.

Rygepolitik