Personale

 

Der er ansat medarbejdere med en bred vifte af uddannelser:

  • Social- og sundhedshjælpere
  • Social- og sundhedsassistenter
  • Sygehjælpere
  • Plejehjemsassistenter
  • Beskæftigelsesvejledere
  • Ernæringsassistenter
  • Enkelte uuddannede afløsere

I alt er ansat svarende til ca. 55 fuldtidsmedarbejdere i plejen, fordelt på et antal deltidsansatte.

Desuden er der ansat serviceleder, rengøringspersonale og en kontorassistent.