Vennekredsen

Har du lyst til at være medlem af Vennekredsen kan du kontakte:

Formand

Niels Jørgen Petersen
Telefon 74 73 43 45 / 23 80 53 45 Mail: etrib@bbsyd.dk

Vennekredsen for Richtsens Plejecenter blev stiftet i 1994. Det skete i erkendelse af, at det efterhånden var blevet vanskeligt at efterkomme beboernes behov for social kontakt og afveksling i hverdagen. Forhold der gør plejecenteret til et levested - og ikke blot et værested. Enhver, der har sin gang på et plejecenter, ved hvor meget en hjemlig og hyggelig atmosfære betyder for beboernes velbefindende.

Vores formål er

At give beboerne oplevelser, der gør hverdagen mindre ensformig
At fremme fællesskabet imellem beboerne, deres pårørende, personalet og Vennekredsens medlemmer
Og at skabe kontakt til lokalsamfundet.

Vennekredsens medlemmer hjælper - efter lyst og interesse - med at løse følgende opgaver

At afvikle arrangementer og aktiviteter for beboerne
Besøge beboerne
Gå ture med beboerne
Tage på udflugt og i sommerhus med beboerne
Ledsage beboerne til læge eller sommerhus.

Vores arbejde skal ses som supplement til plejecentrets ydelser på områder, hvor manglende ressourcer gør det vanskeligt at opfylde beboernes behov.

En del af vores aktiviteter kræver, at vi har økononomiske midler at arbejde med. Langt de fleste skaffes gennem vort årlige loppemarked, men vi søger også tilskud ved forskellige fonde samt ved §18 - midlerne, der er statens støtte til frivilligt socialt arbejde.

Vi har også den glæde, at beboere og pårørende støtter vort arbejde med pengegaver.
Endelig betales et kontingent på 75 kr. for medlemskab.
Pengene kan betales via kontonr. 7990 1031603 i Sydbank eller betales til kontoret på Richtsens Plejecenter.

Ikke alle vore medlemmer kan være aktive - enten på grund af bopæl eller tidsmangel - derfor kan vi sagtens bruge endnu flere medlemmer i vennekredsarbejdet. Ved at udføre et par timers frivilligt arbejde om ugen, eller ved af og til at give en håndsrækning, kan du gøre en stor forskel - og i tilgift får du måske nye venner.